Chirurgia Stomatologiczna

obejmuje zarówno doraźną pomoc, jak i planowane zabiegi chirurgiczne.


Wykonujemy zabiegi takie jak


– ekstrakcje zębów
– ekstrakcje chirurgiczne zębów mądrości (8) i zębów zatrzymanych w kości ( ze wskazań ortodontycznych)
– ekstrakcje z jednoczesnym podsypaniem kości z użyciem preparatów kościotwórczych
– ekstrakcje korzeni zębów
– chemi sekcje (gdy zostaje usunięty tylko korzeń „przyczynowy”, a pozostaje zdrowy korzeń )
– resekcje (gdy usuwany jest tylko wierzchołek korzenia wraz z przylegającą do niego zmianą)
– kiretaże zamknięte i otwarte (oczyszczające tkanki kostne z ziarniny w przypadku zaniku kości )

Aktualne promocje

Zmieniamy się dla Was.
Wkrótce więcej informacji.