Uśmiech również poza pracą

Fundacja Kultury i Sztuki Stomatologicznej powstała z inicjatywy założycieli kliniki Dormed.

Przywracamy szczere i zdrowe uśmiechy

Realizujemy ją na dwa sposoby: zapewniamy kompleksowe leczenie stomatologiczne dla dzieci potrzebujących, wspieramy rozwój sztuki przez organizowanie wydarzeń kulturalnych i pomoc młodym artystom.

Uśmiech dziecka jest najpiękniejszy

Tym najbardziej potrzebującym opieki stomatologicznej, czy to ze względów finansowych (dzieci przebywające w placówkach pomocy społecznej, rodzinach zastępczych, dotknięte ubóstwem), czy ze względów zdrowotnych (dzieci niepełnosprawne, trudne, pozostające pod opieką medyczną innych fundacji, wymagające kompleksowego leczenia) niesiemy pomoc, a z nią piękny i zdrowy uśmiech. Pomagamy też dzieciom wybitnie uzdolnionym artystycznie, zapewniając opiekę medyczną oraz środki na rozwój artystyczny. Współpracujemy z przedszkolami i szkołami w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktyki stomatologicznej. Zachęcamy też do obcowania ze sztuką współczesną.

więcejmniej

Earth without „art” is just „Eh”

Pomaganie i dzielenie się z potrzebującymi jest kluczową wartością, którą pragniemy propagować wśród naszych pacjentów i współpracowników. Naszym marzeniem jest, aby fundacja rozwinęła się tak, abyśmy mogli leczyć za darmo dzieci z domów dziecka, dzieci dotknięte przez los chorobami lub takim statusem społecznym, który nie pozwoliłby im na leczenie na najwyższym poziomie. Pragniemy pomagać dzieciom uzdolnionym, wymagającym szczególnej uwagi i troski. Przy tym wszystkim nie zapominając o sztuce, która czy to w odniesieniu do jakości naszego leczenia czy to w odniesieniu do otoczenia w jakim będziemy pomagać, w odróżnieniu od życia trwa wiecznie.

Zmieniamy się dla Was.
Wkrótce więcej informacji.