Realizacja pasji wywołuje prawdziwy uśmiech

Fundacja powstała z inicjatywy właścicieli Dental Clinic Dormed

Przywracamy szczery i zdrowy uśmiech

Pod naszą opieką pozostaje spora grupa dzieci i młodzieży. Nasza fundacja zapewnia kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci potrzebujących, tj. dzieci wymagających opieki stomatologicznej zarówno ze względów finansowych (dzieci przebywające w placówkach pomocy społecznej), jak i ze względów zdrowotnych (dzieci niepełnosprawne, pozostające pod opieką medyczną innych fundacji).

więcejmniej

Realizacja pasji wywołuje prawdziwy uśmiech

Swoją wizję realizujemy na dwa sposoby. Zapewniamy kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieciom potrzebującym oraz wspieramy rozwój młodej sztuki przez organizowanie wydarzeń kulturalnych i pomoc uzdolnionym młodym artystom.


więcejmniej

Józef Pless – „Gest”

być z cierpiącym
dać mu ukojenie w bólu
to gest wielkoduszny

być z pokrzywdzonym
dać mu poczucie szczęścia
to gest zwyczajnie ludzki

być z bojaźliwym
dać mu zdolność obrony
to gest niecodzienny

być z zagubionym
dać mu swoją pewność
to gest iście braterski

być z potrzebującym
dać mu swój nadmiar dostatku
to gest godny szacunku

być z obłąkanym
dać mu ciepłą dłoń
to gest humanitarny

być z pesymistą
dać mu dobrą myśl
to gest dający nadzieję​

być z człowiekiem
dać mu swoją miłość
to gest wprost boski

więcejmniej

Artystyczny uśmiech

Obejmujemy mecenatem dzieci uzdolnione artystycznie. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi fundacjami. Umożliwiamy dzieciom leczonym przez klinikę Dormed obcowanie ze sztuką współczesną.  Organizujemy wieczory muzyczne i literackie, koncerty i wernisaże, warsztaty i konkursy artystyczne. Promujemy wydarzenia kulturalne stolicy.

więcejmniej